Prezentare

Administrația Piețelor Sector 1

Administrația Piețelor Sector 1 este instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local Sector 1, care funcționează în temeiul Legii nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes public local, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectul de activitate îl constituie administrarea în mod direct sau în baza contractelor de concesiune, asociere încheiate de către autoritățile administrației publice locale ale Sectorului 1, patrimoniul tuturor piețelor din sector, ce fac parte din domeniul public sau privat al statului, după cum urmează:

* Administrația Piețelor Sector 1 are în administrare directă:

 1. piața agro-alimentară Matache
 2. piața agro-alimentară 1 Mai
 3. piața agro-alimentară Domenii
 4. piața agro-alimentară Dorobanți
 5. piața agro-alimentară Amzei
 6. piața agro-alimentară Aurel Vlaicu
 7. piața agro-alimentară Mureș
 8. piața agro-alimentară Pajura
 9. piața agro-alimentară Aviației
 10. târgul 16 Februarie

* Administrația Piețelor Sector 1 administrează în baza contractelor de concesiune, asociere următorul patrimoniu:

 1. piața agro-alimentară 16 Februarie
 2. piața agro-alimentară Floreasca
 3. piața agro-alimentară Herăstrău

Administraţia Pieţelor Sector 1 are drept scop organizarea comerţului în pieţele agroalimentare amplasate pe raza sectorului 1, în locuri special amenajate organizate pentru aprovizionarea populaţiei cu produse agroalimentare, produse alimentare preambalate, produse nealimentare şi produse de uz casnic.