Anunț suspendare concurs
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacantă de inspector specialitate grad I
Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de contabil
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de contabil treapta profesională II.
Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție
Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție
Rezultatul soluționării contestației probă scrisă, concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție, vacante, proba scrisă.
Anunt proba interviu
Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacantă
Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante.
Rezultatul final al concursul organizat pentru ocuparea funcție contractuale de șofer din cadrul Serviciului Achiziții Administrativ Relații cu Publicul
Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcție contractuale de șofer din cadrul Serviciului Achiziții Administrativ Relații cu Publicul
Rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de Șofer
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de Șofer treapta II
Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de economist Biroul Comercial Resurse Umane Secretariat
Rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de administrator din cadrul Compartimentului Administrare Piețe
Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de economist din cadrul Biroului Comercial Resurse Umane Secretariat
Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de administrator din cadrul Compartimentului Administrare Piețe

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției cotractuale  de conducere vacantă
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere de Sef Serviciu grad II
Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea functiilor contractuale de executie de inspector specialitate grad II, inspector specialitate debutant, casier
Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante
Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante
Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de inspector specialitate grad I, inspector specialitate grad II, inspector specialitate debutant, casier,  ce va avea loc în data de 30.01.2019
Rezultatul candidatilor admisi/respinsi la proba scrisa a examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut de catre personalul contractual din cadrul Administratiei Pietelor Sector 1
Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscrisi la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către personalul contractual din cadrul Administrației Piețelor Sector 1
Rezultatul final la examenul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de administrator din cadrul Serviciului Comercial Juridic
Rezultatul probei practice la examenul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de administrator din cadrul Serviciului Comercial Juridic
Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante
Rezultate selecție dosare la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacantă
Rezultate proba scrisă examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual.
Rezultatul final al examenului de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual.
Rezultate selecție dosare examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual.