Administrația Piețelor Sector 1 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de conducere vacantă

Administrația Piețelor Sector 1 organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcţii contractuale de execuţie vacante

Anunț privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prin examen, în condiţiile legii